Załaduj kalendarz
2009-08-19

Szkolenie kadry organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pro Familia” zaprasza do udziału w kolejnej edycji kursu.

Oferta kierowana jest szczególnie do pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów szkolnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, studentów kierunków humanistycznych oraz osób przygotowujących się do pełnienia funkcji zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz rodzin wyrażających gotowość do prowadzenia pogotowi rodzinnych i rodzinnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

Tematyka szkolenia:

 

1. Rodzinna opieka zastępcza - cele i rodzaje.

2. Zagadnienia formalno-prawne i finansowe dotyczące opieki zastępczej.

3. Kształtowanie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych rodziców i opiekunów zastępczych dzieci.

4. Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej.

5. Przemoc w rodzinie. Diagnoza rodziny - stopień zaspakajania potrzeb dziecka w rodzinie, praca z rodziną biologiczną.

6. Lokalny system opieki nad dzieckiem. Rodzaje pomocy oraz wsparcia dziecka i rodziny.

7. Zagadnienia dotyczące specyficznych problemów związanych z opieką nad dziećmi z różnymi dysfunkcjami i problemami zdrowotnymi oraz niedostosowanymi społecznie.

 

Metody: mini wykłady, warsztaty, ćwiczenia w formie treningów umiejętności (uczestnicy kursu otrzymają komplet materiałów szkoleniowych)

 

Czas trwania: 90 godz. w sesjach sobotnio-niedzielnych, od września do grudnia 2009 roku sesja I: 26 - 27 września 2009 roku

sesja II: 10 - 11 października 2009 roku

sesja III: 16 - 18 października 2009 roku (sesja trzydniowa)

sesja IV: 21 - 22 listopada 2009 roku

sesja V: 12 - 13 grudnia 2009 roku

 

Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 10.30-19.00 i niedziele w godz. 9.30-15.00

 

Koszt szkolenia: 1450,-zł od osoby (w przypadku małżeństw, po uzgodnieniu z organizatorem szkolenia, możliwe są znaczne obniżki)

 

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia, a dodatkowo będą mogli nabyć Pakiet Szkoleniowy "Rodzina" - zestaw ćwiczeń do pracy z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi. Pakiet wchodzi w skład Programu Szkoleniowego „Rodzina”; zatwierdzonego decyzjami Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 października 2004 roku, nr DPS-VI-4122-40-WB/04 oraz z dnia 12 kwietnia 2005 roku, nr DPS-VI-4122-28-WB/05.

 

Zgłoszenia: do 10 września 2009 roku wraz z zaliczką 700zł (liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń); miejsce szkolenia oraz szczegółowy program zajęć zostanie podany po zakwalifikowaniu na kurs

 

Szczegółowe informacje: Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "Pro Familia" 31-968 Kraków, os. Zielone 1 ; tel. (012) 642 12 16; w godz. 9.00 - 17.30; kom. 0604 432 306

 

Karta zgłoszenia dostępna jest tutaj 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl