Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Lipiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Ukryj kalendarium
2007-08-01

Szkolenie "Praca z rodziną metodą Konferencji Grupy Rodzinnej"

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w cyklu warsztatowo - szkoleniowym "Praca z rodziną metodą Konferencji Grupy Rodzinnej"
Konferencja Grupy Rodzinnej jest metodą pracy z rodziną lub jak niektórzy badacze podkreślają, nie tylko metodą, ale przede wszystkim „nowym spojrzeniem” na rodzinę w systemie pomocowym. Jest spotkaniem, w którym uczestniczy jak największa liczba członków rodziny. Rodzina spotyka się, by we własnym gronie podjąć próbę rozwiązania problemu jaki się w niej pojawił. Głównym celem konferencji jest stworzenie planu, który ma doprowadzić do rozwiązania problemu.
Konferencja Grupy Rodzinnej opiera się na przekonaniu, że rodzina ma w sobie wystarczającą siłę i motywację aby rozwiązanie problemu, szczególnie jeżeli sytuacja dotyczy dziecka, rozegrało się wewnątrz rodziny i jej siłami.
KGR jest metodą praktycznie stosowaną w przypadkach:
 •  konieczności zapewnienia dziecku opieki (np. brak opieki z powodu alkoholizmu,
   narkomanii, pracy za granicą, odbywania kary pozbawienia wolności przez
   rodziców, wskazania pracowników socjalnych, kuratora do umieszczenia dzieci
   poza  rodziną  biologiczną)
 •  przemocy w rodzinie
 •  popełnieniu czynów karalnych przez dzieci i młodzież
 •  choroby terminalnej dziecka
 •  choroby terminalnej osoby starszej
 •  choroby psychiczna osób dorosłych
 •  opuszczania zajęć szkolnych
 •  trudności z nauką
 •  usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.
 
Ramowy program szkolenia:
 
 • Wstęp historyczny
 • Podstawowe założenia metody
 • szczegółowe prawa i obowiązki koordynator
 • Szczegółowe prawa i obowiązki osoby zgłaszającej
 • Pracownik pomocy społecznej pełniący rolę  osoby zgłaszającej
  i koordynatora
 • Przygotowania do konkretnej konferencji
 • Praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzenia konferencji
 • Konferencja, a co potem?
 • Przykłady innych zastosowań metody na świecie
 • Prognoza na przyszłość dla Polski.
 
 
Oferta skierowana jest do pracowników pracujących z dziećmi i  rodzinami.
Szkolenie odbędzie się w terminie 4 (w godz. 14.30 – 19.00) i 5 (w godz. 8.30 – 19.00)  grudnia 2007r. Zajęcia odbędą się w sali szkoleniowo - konferencyjnej firmy AJU Archeion w Krakowie, przy ul. św. Filipa 23/6.
 
 
Koszt uczestnictwa w 16-godzinnym cyklu szkoleniowo - warsztatowym
wynosi 120 zł od osoby.
Należność prosimy wpłacać w terminie do 23.11.07  na konto ROPS:
Kredyt Bank S. A. II o/Kraków  04 1500 1487 1214 8005 5554 0000
 
 
Osoby zainteresowane udziałem w cyklu szkoleniowo - warsztatowym prosimy
o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie na adres ROPS do dnia 23.11.2007.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl