Załaduj kalendarz
2010-11-03

Szkolenie "Przemoc instytucjonalna w placówkach opieki całodobowej"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu pn. „Przemoc instytucjonalna w placówkach opieki całodobowej”. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, przewlekle psychicznie chorych, zainteresowanych tematyką przemocy, metodami jej diagnozowania i przeciwdziałania.  

Program szkolenia:

I Dzień – 8h szkoleniowych
1. Definicje: przemoc, agresja, frustracja w kontekście pracy DPS
2. Rodzaje przemocy
3. Fazy przemocy
4. Strategie rozwiązywania problemu przemocy w DPS
5. Jak przezwyciężyć problemy związane ze zgłaszaniem zjawiska przemocy przez pracowników DPS?

II Dzień – 8h szkoleniowych
1. Specyfika pracy w DPS
2. Płaszczyzny występowania przemocy w DPS
3. Ubezwłasnowolnienie
4. Stosowanie przymusu bezpośredniego
5. Źródła występowania przemocy
6. Przyczyny występowania przemocy w DPS
7. Rozpoznawanie zjawiska przemocy w DPS

Szkolenie odbędzie się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie (sala nr 16, II p.)

Terminy:
I grupa: 22-23 listopada 2010 r., godz. 9.00- 15.00
II grupa: 29- 30 listopada 2010 r., godz. 9.00- 15.00

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.
Ilość miejsc na szkolenie ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 12 422 06 36 wew. 41 u Pani Martyny Feliks.
 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl