Załaduj kalendarz
2017-10-09

Targi Seniora w Małopolsce

W dniach 6-7 października 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków, podczas II-go Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie realizujący projekt Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych zaprezentował swoją ofertę przed kolejną, trzecią już edycją konkursu na Innowacje Społeczne.

Targi Seniora zgromadziły 79-ciu wystawców związanych z tematyką osób starszych. Produkty i usługi, które zostały zaprezentowane podczas targów unaoczniły skalę działań kierowanych do tej grupy odbiorców. Spotkanie wystawców i odwiedzających reprezentujących zarówno podejście biznesowe, instytucjonalne , jak i wnoszących doświadczenia organizacji pozarządowych i osób  bezpośrednio zainteresowanych,  stworzyły przestrzeń do wymiany doświadczeń i opinii o przyszłości tego sektora. Stoisko Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie cieszyło się zainteresowaniem, nie tylko z powodu cukierków, którymi w jesiennej aranżacji częstowali pracownicy, ale przede wszystkim dlatego, że poza wsparciem doradczym, projekt zapewnia środki na rozwój, rozumiany jako możliwość przetestowania i sprawdzenia innowacyjnych pomysłów, które mają posłużyć podnoszeniu jakości i skuteczności oferty usług, kierowanej do osób niepełnosprawnych, starszych i ich opiekunów.

Podczas dwóch dni targów pracownikom Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, udało nam się nawiązać ponad 40 kontaktów, przeprowadzić przeszło 20 spotkań informacyjnych oraz zainteresować projektem przedstawicieli organizacji, instytucji, przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które działają w sferze usług opiekuńczych lub też są nimi zainteresowane. Były wśród nich osoby, które słyszały o projekcie Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych i postanowiły skorzystać z okazji aby poznać szczegóły projektu, 9 wykazało chęć indywidualnego spotkania, 4 poprosiły o wyznaczenie takiego spotkania, a 1 Innowator zgłosił się z gotową koncepcją pomysłu, prosząc o spotkanie doradcze.

Kola__

Zainteresowanie Małopolan innowacjami społecznymi z zakresu usług opiekuńczych dla osób starszych, pomysły i obserwacje, którymi podzielili się w trakcie rozmów z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, wskazuje na potencjał mieszkańców regionu. 

Dziękujemy każdemu, kto odwiedził stoisko Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie podczas Targów Seniora i poświęcił czas na zapoznanie się z projektem. 


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl