Załaduj kalendarz
2020-07-22

Trwa nabór ofert w otwartym konkursie na zadania wybrane do realizacji w ramach IV edycji BO WM

W dniu 21 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

W ramach konkursu przewiduje się powierzenie wykonywania jednorocznych przedsięwzięć pn.:

 

1) ,,Dzieci naszą przyszłością – warsztaty wychowania dzieci dla rodziców” Zadanie nr 1 oraz

2) „TRADYCJA; KULTURA; EDUKACJA; AKTYWNOŚĆ” - Zadanie nr 2 wybranych na podstawie głosowania w czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rok 2020 (uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1973/19 z dnia 31 października 2019 r.), obejmujących następujące działania:

 

‒ propagowanie różnych form aktywności rodzin, dzieci i osób starszych,
‒ organizowanie warsztatów z zakresu wzmacniania kompetencji wychowawczych, w tym budowania relacji z dzieckiem,
‒ organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dzieci i rodzin,
‒ rozwijanie integracji międzypokoleniowej.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 13 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00

Więcej informacji znajduje się w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Otwarte konkursy ofert 2020 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl