Załaduj kalendarz
2018-08-31

Trwa nabór zgłoszeń do nagród Województwa Małopolskiego - Kryształy Soli i Amicus Hominum

Nagrodę „Amicus Hominum” przyznaje się osobom fizycznym, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. "Kryształy Soli" to nagroda, która honoruje wyjątkowe dokonania organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia kandydatów do konkursu "Amicus Hominum" mogą dokonywać:

a) organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczne,
b) osoby prawne,
c) osoby fizyczne,
d) kościoły i związki wyznaniowe,
e) organy administracji publicznej.


W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które uzyskały tytuł Wyróżnionego w poprzednich edycjach konkursu.

W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które uzyskały tytuł Laureata w poprzednich edycjach konkursu.


Zgłoszeń do Konkursu "Amicus Hominum" należy dokonywać do dnia 15 października 2018 roku.


W bieżącej edycji tytuł "Kryształy Soli" zostanie przyznany w kategoriach:

- Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
- Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna,
- Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie,
- Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia,
- Gospodarka i Zrównoważony Rozwój.


Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać :

1) w swoim imieniu same organizacje,
2) inne organizacje,
3) osoby prawne,
4) osoby fizyczne,
5) kościoły i związki wyznaniowe,
6) organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej


Zgłoszenia do nagrody "Kryształy Soli" są przyjmowane  do 28 września 2018 r.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Województwa Małopolskiego.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl