Załaduj kalendarz
2013-12-30

Trwające szkolenia i kursy dla pielęgniarek z małopolskich DPS - plany na 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi harmonogramami specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych w ramach projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" w pierwszym półroczu 2014 roku.
Aktualne harmonogramy szkoleń specjalizacyjnych na pierwsze półrocze 2014 r. (z dnia 27.12.2013 r.):

Powyższe harmonogramy obejmują zajęcia teoretyczne zaplanowane na ten okres. Harmonogramy zajęć praktycznych w ramach w.w. form kształcenia zostaną zaprezentowane w terminie późniejszym. Przypominamy także, że nastąpiła zmiana miejsca realizacji zajęć w ramach specjalizacji – będzie to siedziba Kolejowego Towarzystwa Kultury, ul. Świętego Filipa 6, 31-150 Kraków (mapa).


Znany jest już także harmonogram stażu dla rozpoczętego w październiku kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Prosimy uczestniczki kursu o zapoznanie się z jego ustaleniami.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl