Załaduj kalendarz
2009-02-24

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW –TRWA OD 22-28 LUTEGO 2008

Obchody tygodnia pomocy ofiarom przestępstw w bieżącym roku polegać będą na zorganizowaniu akcji informacyjnych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Z uwagi na dosyć małe zainteresowanie dotychczasową formą pomocy, Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało aby w bieżącym roku częściowo zrezygnować z dyżurów w sądach i prokuraturach na rzecz dyżurów pełnionych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, aby mogli zaprezentować swoją działalność w całej Polsce. W niektórych sądach i prokuraturach, na dyżurach pełnionych przez sędziów, aplikantów sądowych, kuratorów i prokuratorów, pokrzywdzeni przestępstwem mogą uzyskać nieodpłatnie informacje dotyczącą przysługującym ich praw.
 
Więcej informacji na:  www.ms.gov.pl

                                 www.pokrzywdzeni.gov.pl

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl