Załaduj kalendarz
2014-06-25

Uniknąć samotności w tłumie - kampania społeczna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Socjologowie i psychologowie zwracają uwagę na fakt, że żyjemy w coraz większej społecznej izolacji. Co gorsze, potwierdzają to badania dotyczące więzi społecznych. Wynika z nich, że co 7 Polak czuje się permanentnie osamotniony, 61% z nas stanowią osoby o tzw. niskim kapitale społecznym, a 75% populacji w trudnych chwilach, nie może liczyć na pomoc przyjaciół czy sąsiadów. Chcąc zmienić taki stan rzeczy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przygotowuje kampanię społeczną poświęconą tematyce relacji międzyludzkich.
Zależy nam na tym, by mieszkańcy Małopolski zauważyli, że w ich otoczeniu, żyją także osoby, rodziny borykające się z różnego rodzaju problemami: samotne, niepełnosprawne, biedne. Akcja ma uświadomić odbiorcom, że podjęcie nawet drobnych działań takich jak serdeczne powitanie, uśmiech, przyjazny gest, poświęcenie czasu na chwilową rozmowę z sąsiadem czy zaoferowanie drobnej sąsiedzkiej przysługi - jeśli istnieje taka potrzeba, opłacą się wszystkim – mówi Wioletta Wilimska Dyrektor ROPS w Krakowie.

Cel akcji:

Celem akcji jest uwrażliwienie Małopolan na kwestię poprawy szeroko pojętych kontaktów sąsiedzkich, promocja dobrych wzorów zachowań, kształtowanie postawy odpowiedzialności społecznej oraz otwartości i pomocniczości w stosunku do drugiego człowieka. W efekcie planowanych działań, organizatorzy chcą wpłynąć na zmianę postaw Małopolan w stosunku do osób mieszkających w ich najbliższej okolicy. Zależy nam na tym, by mieszkańcy Małopolski zauważyli, że w ich otoczeniu, żyją także osoby, rodziny borykające się z różnego rodzaju problemami: samotne, niepełnosprawne, biedne. Akcja ma uświadomić odbiorcom, że podjęcie nawet drobnych działań takich jak serdeczne powitanie, uśmiech, przyjazny gest, poświęcenie czasu na chwilową rozmowę z sąsiadem czy zaoferowanie drobnej sąsiedzkiej przysługi - jeśli istnieje taka potrzeba, opłacą się wszystkim – mówi Wioletta Wilimska Dyrektor ROPS w Krakowie. Organizatorzy podkreślają, iż celem akcji jest także zainteresowanie tematem izolacji społecznej lokalnych mediów, a także stworzenie przestrzeni do publicznej debaty poruszającej ten problem.

Dlaczego taki temat:

Kampania jest odpowiedzią na pogarszający się stan relacji międzyludzkich zapoczątkowany jeszcze w latach 90’tych. Jak pokazują badania opinii publicznej przemiany, które nastąpiły w tamtym czasie znacznie osłabiły więzi społeczne. Do teraz ponad trzy piąte respondentów odczuwa znaczne ich pogorszenie. Szczegółowe badania CBOS pokazują, że co siódmy Polak czuje się permanentnie osamotniony, a 65% ankietowanych przyznaje, że są takie sytuacje w ich życiu, w których czują się bardzo samotni. Choć tylko 4% Polaków deklaruje całkowite osamotnienie, prawie co szósty (16%) przyznaje, że nie ma z kim porozmawiać o swoich problemach osobistych i zwrócić się z prośbą o radę. Badania opinii publicznej mają także swoje odzwierciedlenie w najnowszym raporcie GUS. Pokazuje on, że 61% Polaków stanowią osoby o tzw. niskim kapitale społecznym, a więc takie, których relacje towarzysko-sąsiedzkie nie są na tyle zażyłe, iż dają możliwość uzyskania wsparcia duchowego czy choćby finansowego. Brak jakichkolwiek relacji tego typu dotyka 14% respondentów. Wynika z tego, że aż trzy czwarte populacji (75%) w trudnych chwilach, nie może liczyć na pomoc przyjaciół czy sąsiadów. Niestety badanie spójności społecznej potwierdza, że zdecydowane ograniczenie kontaktów społecznych dotyka w dużej mierze osób niepełnosprawnych. Zgodnie z publikacją GUS w przypadku niepełnosprawności prawie dwukrotnie częściej mamy do czynienia z osobami o bardzo niskim poziomie lub całkowitym braku zarówno kapitału rodzinnego (21% osób) jak i towarzysko-sąsiedzkiego (24% osób). Wbrew pozorom problem ten jest wyjątkowo poważny i dotkliwy w skutkach, to właśnie osłabienie więzi społecznych, uważa się współcześnie za jeden z najważniejszych czynników sprzyjających wykluczeniu społecznemu.

Do kogo kierowany jest przekaz:

Kampania będzie miała zasięg regionalny i skierowana jest do wszystkich mieszkańców Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych. Dlaczego właśnie ich? Organizatorzy akcji zwrócili szczególną uwagę na badanie CBOS dotyczące zaufania społecznego. Jego wynik jednoznacznie pokazał, że wyższy poziom nieufności i ostrożności w stosunku do drugiego człowieka znacznie częściej cechuje badanych najmłodszych, w wieku 18–24 lata. Niestety pod względem ogólnego zaufania Polacy zajmują jedno z ostatnich miejsc wśród krajów objętych badaniem European Social Survey (ESS). W Polsce z opinią, że „większości ludzi można ufać”, zgadzało się zaledwie 12% badanych (2013 r.) Aż 77% Polaków uważa jednak, że „ostrożności nigdy za wiele”. Dane te, niemal dokładnie pokrywają się z badaniami CBOS z roku 2012. Uzyskane deklaracje wskazują, że w życiu społecznym Polacy są raczej nieufni. Tylko 23% wychodzi z założenia, że większości ludzi można ufać, trzy czwarte (74%) wyznaje zasadę daleko idącej ostrożności, z czego 48% zdecydowanie nie ufa nieznanym osobom.

Dobór mediów:

Kampania prowadzona będzie wielokanałowo. Kilkadziesiąt citylightów promujących akcję pojawi się w przestrzeni małopolskich miast. Przekaz wzmocnią filmy promocyjne wyświetlane na ekranach LCD w komunikacji miejskiej, spoty radiowe emitowane w rozgłośni o największym zasięgu w Małopolsce oraz artykułu prasowe. Uzupełnieniem działań PR będzie stworzenie funpage'a na jednym z portali społecznościowych, a także kampania reklamowa prowadzona w Internecie. Start kampanii już wkrótce.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl