Załaduj kalendarz
2018-10-01

Uroczyste podpisanie Porozumień o Współpracy w ramach projektu KOOPERACJE 3D oraz inauguracja spotkań grupy tematycznej ds. kooperacji międzysektorowych w ramach Regionalnej Platformy Współpracy

1


1 października 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Lubelska 25, odbyło się uroczyste podpisanie Porozumień o Współpracy w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. To już kolejny etap współpracy w ramach projektu, który dzięki otwartości specjalistów z zakresu pomocy społecznej przybliża nas do wypracowania w Małopolsce modelu kooperacji międzysektorowych.

Integralną część spotkania stanowiło inauguracyjne spotkanie grupy tematycznej ds. kooperacji międzysektorowych w ramach Regionalnej Platformy Współpracy działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie realizujący projekt, ale także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego powyżej 20 tysięcy mieszkańców, spoza projektu.


Spotkanie to miało na celu stworzenie swoistej przestrzeni do dyskusji z udziałem specjalistów z obszaru pomocy społecznej, do którego będzie można zaprosić przedstawicieli innych sektorów, takich jak: służba zdrowia, policja czy szkolnictwo. Dzięki tak szeroko rozumianej wymianie myśli, mamy nadzieje stworzyć model wielowymiarowej współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej z przedstawicielami w/w jednostek, tak aby spojrzeć kompleksowo na pomoc osobie/rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu możliwe będzie zapewnienie szybszej i efektywniejszej pomocy. Współpraca międzysektorowa stwarza także możliwość wzajemnego wsparcia między przedstawicielami różnych instytucji, a także obopólnej wymiany i połączenia wiedzy i doświadczeń. Głęboko wierzymy, iż takie podejście pomoże wzbogacić dostępne już metody i narzędzia pracy, a dzięki temu pozwoli na sprawniejsze załatwianie spraw. Wszyscy mamy wspólny cel: pomoc osobie/rodzinie w określonej sytuacji. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko kooperować!


Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za przybycie oraz za owocną debatę nad budowaniem współpracy międzysektorowej.                     Z przyjemnością oczekujemy na kolejne, inspirujące spotkania!

Drukuj
Uroczyste podpisanie umów w ramach projektu "Kooperacje 3D"
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl