Załaduj kalendarz
2018-03-14

VI plenarne posiedzenie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej już za nami

14 marca 2018 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyło się VI posiedzenie plenarne Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
W trakcie spotkania, Członkowie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjęli sprawozdanie z działalności za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

W związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącej MKRES przez Panią Joannę Brzozowską-Wabik podjęto także uchwałę o wyborze Przewodniczącego Prezydium Komitetu, którym z ramienia podmiotów ekonomii społecznej została Pani Olga Gałek (reprezentująca Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych). Serdecznie gratulujemy wyboru!

W posiedzeniu MKRES uczestniczył Pan Jakub Schimanek z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który zaprezentował założenia aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Drugą część spotkania poświęcono na pracę grupy roboczej ds. systemu wsparcia ekonomii społecznej, gdzie dyskusja ogniskowała wokół problematyki podatku VAT w projektach poświęconych ekonomii społecznej.

IMG_3970

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl