Załaduj kalendarz
2013-05-13

VII Małopolski Plebiscyt "Poza Stereotypem - Senior Roku 2012"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu Seniora Roku 2012 w VII Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2012”.

Honorowy patronat nad tegorocznym Plebiscytem objął Władysław Kosiniak – Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego.

Patronat medialny sprawują: Dziennik Polski , Radio Kraków i TVP Kraków.

Tak jak w poprzednich latach szukamy aktywnych seniorów z terenu Województwa Małopolskiego, przede wszystkim osób nieszablonowych, które pomimo wieku i zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje, spełniają marzenia.

Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w Plebiscycie powinny:

- być liderami społeczności lokalnej,

- aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,

- bezinteresownie angażować się w pomoc innym,

- udowodnić, że można działać z pasją.

Ponadto kandydat musi być mieszkańcem Województwa Małopolskiego i być nieaktywnym zawodowo, oraz mieć ukończone 60 lat.

Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2012 mogą zgłaszać przede wszystkim:

  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty kościelne,
  • jednostki pomocy społecznej,
  • instytucje kultury,
  • administracja publiczna,
  • dopuszcza się zgłaszanie kandydatur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.

Aby dokonać zgłoszenia kandydata należy na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków,

nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz Rekomendacje (załącznik nr 2) i Oświadczenie instytucji zgłaszającej (załącznik nr 3). Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony www.rops.krakow.pl . ( są również w załączeniu).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września 2013 r. (liczy się data stempla pocztowego). Do dnia 5 października nastąpi rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników. Uroczysta gala wręczenia nagród będzie miała miejsce w październiku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 12 422 06 36 wew.21.

W związku z powyższym bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji w środowisku lokalnym.

Do pobrania:

Regulamin Konkursu Senior Roku 2012

Regulamin  Konkursu - załącznik nr 1

Regulamin Konkursu - załącznik nr 2

Regulamin Konkursu - załącznik nr 3

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl