Załaduj kalendarz
2018-06-20

Wizyta studyjna w CIS i Spółdzielni Socjalnej "Serwis" w Tarnowie

Spotkanie sieciujące dla PES reintegracyjnych i OPS.

19 czerwca 2018 r. odbyła się kolejna wizyta studyjna w ramach Małopolskiego Ośrodka Koordynacji Ekonomii Społecznej. Tym razem gościliśmy w Spółdzielni Socjalnej SerwiS w Tarnowie, a celem spotkania było upowszechnienie dobrej praktyki dotyczącej współpracy spółdzielni socjalnej i podmiotu zatrudnienia socjalnego.

Spółdzielnia Socjalna SerwiS powstała pod koniec 2014 r. w wyniku partnerskiej współpracy dwóch organizacji pozarządowych – Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra. Obecnie działa jako spółdzielnia socjalna osób fizycznych. Oferuje usługi remontowo-wykończeniowe, utrzymania czystości terenów zieleni i  nieruchomości oraz konserwacji technicznej dla firm. Od 2015 r. spółdzielnia prowadzi centrum integracji społecznej. Pełni również rolę agencji zatrudnienia.

Spotkanie rozpoczęła krótka prezentacja historii i działalności SS „Serwis” oraz prowadzonego przez nią centrum integracji społecznej. Uczestnicy spotkania przy tej okazji mogli zadać pytania dotyczące aspektów formalnych funkcjonowania spółdzielni, współpracy z partnerami zewnętrznymi, czy obszarów problemowych funkcjonowania PES. W drugiej części spotkania uczestnicy wizyty mieli okazję obejrzeć warsztaty funkcjonujące w ramach CIS „Serwis”: budowalny, rękodzieła artystycznego oraz kulinarny.

Wizytę studyjną zakończyła dyskusja, której ważnym elementem była problematyka relacji między spółdzielnią socjalną a CIS, aspekty finansowe działalności obu przedsięwzięć oraz relacje z partnerami instytucjonalnymi. Uczestnicy spotkania ponadto podzielili się dobrymi praktykami swych podmiotów i instytucji.

W spotkaniu wzięło udział 25 osób - przedstawicieli małopolskich podmiotów reintegracyjnych oraz ośrodków pomocy społecznej.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl