Załaduj kalendarz
2018-03-06

Wizyta studyjna WTZ, ZAZ i PCPR w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach

6 marca 2018 r. w ramach Małopolskiego Ośrodka Koordynacji Ekonomii Społecznej odbyło się spotkanie małopolskich WTZ, ZAZ i PCPR w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej.

Pracownicy Fundacji opowiadali o projektach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej i środowiskowego domu samopomocy.

Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia ośrodka, podejrzenia jak pracują i funkcjonują uczestnicy zajęć. 

Warto podkreślić, że Bonifraterska Fundacja Dobroczynna współpracuje z Małopolską Izbą Gospodarczą w Świątnikach. Nawiązywanie kontaktów z biznesem pozwala osobom niepełnosprawnym na odbywanie treningów pracy w małopolskich przedsiębiorstwach.

Przedstawiciele WTZ i ZAZ wymieniali się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu podmiotów reintegracyjnych i nawiązywali nowe kontakty, które mogą doprowadzić do współpracy i realizacji wspólnych projektów. Wyrazili również chęć organizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości, ponieważ pozwalają one na integrację takich podmiotów i zdobywanie wiedzy.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl