Załaduj kalendarz
2012-06-13

Współpraca międzypokoleniowa – szanse i możliwości - konferencja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Istota i znaczenie wolontariatu osób dojrzałych w placówkach pomocy społecznej , problem cierpienia i śmierci podopiecznego w domach pomocy społecznej, a także wyniki kontroli przeprowadzone w tych instytucjach – to główne tematy konferencji „Współpraca międzypokoleniowa – szanse i możliwości”, która była organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej.
Konferencja, odbyła się 13 czerwca 2012 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie jako coroczne spotkanie środowiska ekspertów w dziedzinie pomocy społecznej z praktykami. Organizowana jest w ramach Festiwalu „Domek Artystów Wszelakich” przy aktywnej współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Domu Pomocy Społecznej w Płazie.


Pani Mariola Pękala-Piekarska - wiceprezes Stowarzyszenia UTW w Nowym Sączu przybliżyła ideę pracy wolontariackiej wśród seniorów. Przekazana wiedza z pewnością będzie służyć jako zestaw dobrych praktyk. Trudny, ale jakże ważny temat dotyczący starości i śmierci w domach pomocy społecznej poruszyła Pani Krystyna Kochan z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Wyniki kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi w domach pomocy społecznej zaprezentował zespół
z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego pod kierownictwem Pani dyrektor Renaty Grochal.

Dodatkowo uczestnicy tego spotkania mieli okazję zapoznać się z osiągnięciami Regionalnej Platformy Współpracy powołanej w roku ubiegłym przez ROPS w Krakowie oraz projektem Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl