Załaduj kalendarz
2009-08-24

"Wykorzystaj szanse- ratuj!"

Fundacja Świat Dzieciom zaprasza do udziału w projekcie "Wykorzystaj szanse- ratuj!". Projekt współfinansowany jest przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i kierowany jest przede wszystkim do niepełnosprawnej młodzieży i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, upośledzonej umysłowo lub fizycznie.

OFERUJEMY:
bezpłatne szkolenie z zakresu:
 udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zgrożenia życia,
 komunikacji,
 mediacji,
 aktywizacji zawodowej
 oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.


Szkolenie prowadzimy w formie konferencyjno – warsztatowej dla 5 400 młodych osób, bedacych pod opieką specjalnych placówek oświatowych z województwa dolnośląskiego, małopolskiego i śląskiego.
Następnie do części warsztatowej, gdzie nacisk położony będzie na ćwiczenia praktyczne zaprosimy z przeszkolonej wcześniej grupy, 360 osób w celu przekazania im szczegółowej wiedzy z zakresu:
integracji, komunikacji (negocjacje, mediacje), sytuacji kryzysowych, aktywizacji zawodowej oraz udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia (w tym zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnetrznego AED). Najbardziej aktywni uczestnicy zostaną zaproszeni do odbycia kursu BLS/AED (pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia), certyfikowanego przez Polską i Europejską Rade Resuscytacji. Uczestnicy naszego projektu otrzymają Certyfikat Fundacji Świat Dzieciom.
Projekt wspófinansowany jest przez Fundusz Incjatyw Obywatelskich.

 
FUNDACJA ŚWIAT DZIECIOM
zaprasza do udziału w projekcie:
„WYKORZYSTAJ SZANSE – RATUJ!”
PROJEKT KIEROWANY JEST DO:
 niepełnosprawnej młodzieży pomiędzy 15 a 18 rokiem życia, uczącej się w oświatowych placówkach specjalnych, z województw: dolnośląskiego, małopolskiego i śląskiego,
 młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, upośledzonej umysłowo lub fizycznie

 

CELEM SZKOLENIA JEST:
 zdobycie przez młodych ludzi nowych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 nabycie kompetencji zawodowych służących do lepszego poruszania się po rynku pracy,
 poznanie przez młodzież swoich kompetencji i predyspozycji (profil mocne/ słabe strony, predyspozycje zawodowe), które pozwolą im na odnalezienie odpowiednich dla siebie ról społecznych,
 zmotywowanie młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym do wyboru alternatywnych form spędzania wolnego czasu (w tym dalsza, poprojektowa nauka w formie e-learningu,
 zmniejszenie ilosci popełnianych przestępstw przez nieletnich, poprzez wyznaczenie im nowych ról społecznych,
 uświadomienie młodzieży wartosci nowych umiejętnosci, które zwiększa ich szanse na rynku pracy,
 stworzenie centrów wolontariatu przy specjalnych placówkach oświatowych.


PROGRAM PROJEKTU OBEJMUJE:
 5 godzinne konferencje dla 5 400 młodych osób, w sumie 54 konferencje na terenie trzech województw: dolnośląskiego, małopolskiego i śląskiego,
 40 godzinne szkolenie (5 dni po 8 godzin) dla wyłonionych 360 młodych osób, po 120 osób z każdego województwa,
 3 certyfikowane przez Polską i Europejską Rade Resuscytacji kursy (5 godzin) z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dla minimum 36 osób (12 osób z województwa),
 stworzenie portalu e-learningowego dla uczestników projektu,
 stworzenie centrów wolontariatu przy danych specjalnych placówkach oswiatowych a także próba stworzenia stowarzyszeń działającyh na rzecz specjalnych placówek oświatowych,
 udział chętnych osób w I Ogólnoposkim Festiwalu Ratownictwa i Pierwszej Pomocy Kraków 25.09.2009 r. oraz w III Ogólnopolskim Konkursie SERCE NA START Kraków 26.09.2009 r.


KONTAKT: FUNDACJA ŚWIAT DZIECIOM
31 – 532 Kraków, ul: Chodkiewicza 21/6, www.swiat-dzieciom.pl  
Koordynatorki:
Anna Rauch
e-mail: ania@swiat-dzieciom.pl   
tel.kom. 0-509 59 22 88
Katarzyna Szoch-Jedrys
e-mail: szoch@swiat-dzieciom.pl ,
tel.kom. 0-601 36 56 46, 0-509 59 22 11


PROWADZĄCY:
 trenerzy współpracujący z Fundacja Swiat Dzieciom,
 mediatorzy sądowi i rodzinni,
 instruktorzy Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji.

 

Program konferencji

Harmonogram warsztatów

Karta zgłoszenia do projektu

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl