Załaduj kalendarz
2018-06-22

Zagwarantuj sobie lepszy start do zawodu i skorzystaj z oferty studiów dualnych na kierunku praca socjalna UPJPII

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ogłasza rekrutację na studia II stopnia na kierunku: praca socjalna, które mają na celu poszerzenie umiejętności i kompetencji studentów poprzez dodatkową ofertę zajęć o charakterze praktycznym w ramach Projektu POWR „Praca Socjalna – Studia Dualne”, o które UPJPII aplikuje.

W ramach studiów oferuje się:


- uzyskanie dwóch certyfikatów: z zakresu mediacji oraz podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach,
- zajęcia dydaktyczne w formie warsztatów oraz kilkudniowe wizyty studyjne w jednostkach z otoczenia społeczno – gospodarczego w całej Polsce,
- odpłatne trzy miesięczne staże zawodowe realizowane w trakcie roku akademickiego,
- opłacony dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie podczas stażu,
- aktywny udział w wydarzeniach naukowych,
- zdobycie praktycznych umiejętności, poszukiwanych przez pracodawców,
- podniesienie kompetencji zawodowych,
- nawiązanie kontaktów i znajomości,
- kształcenie przemienne w formie zajęć dydaktycznych oraz zajęć praktycznych,
- wykwalifkowaną kadrę naukowców i praktyków.


Organizator studiów:

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Instytut Pracy Socjalnej, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków,
sekretariat tel: 12 422 21 21 w. 933, email: ps@upjp2.edu.pl


Rekrutacja na stronie www.ips.wns.upjp2.edu.pl


>>> Plakat

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl