Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Lipiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Ukryj kalendarium
0000-00-00

ZAKRES UDZIELANIA WSPARCIA OSOBOM OPUSZCZAJĄCYM ZAKŁADY KARNE

Warsztaty dla przedstawicieli instytucji organizujących wsparcie osobom mającym trudności po opuszczeniu zakładu karnego

ZAKRES UDZIELANIA WSPARCIA OSOBOM OPUSZCZAJĄCYM ZAKŁADY KARNE
W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH
Warsztaty dla przedstawicieli instytucji organizujących wsparcie osobom mającym trudności po opuszczeniu zakładu karnego

Termin:
23-25 listopada 2005
Miejsce:
Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej
ul. Ogrodowa 6
34-500 Zakopane

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w warsztatach dla przedstawicieli służb społecznych nt. nowych przepisów prawnych dotyczących zakresu udzielania wsparcia osobom opuszczającym zakłady karne. Spotkanie jest kontynuacją współpracy podjętej
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie oraz Małopolskim Stowarzyszeniem Probacja w roku 2004 na rzecz tworzenia spójnego systemu pomocy osobom opuszczającym zakłady karne i ich rodzinom.
W roku bieżącym zamierzamy wspólnie opracować propozycje usprawnień
w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych w zakresie udzielania pomocy postpenitencjarnej, a następnie przesłać je do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Koszty uczestnictwa w szkoleniu i koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące
we własnym zakresie. Koszt całego pobytu 1 uczestnika wynosi 110,- zł + koszty przejazdu.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14.11.05 pod nr: 012/ 422 06 36.
W związku z ograniczoną ilością miejsc, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Ramowy program spotkania:

Dzień pierwszy

18.00
Przyjazd, zakwaterowanie
19.00
Kolacja

Dzień drugi

8.00 - 9.00
Śniadanie
9.00 - 9.30
Otwarcie, powitanie
Blok tematyczny I:
Przygotowanie do zwolnienia. Czy potrafimy zaangażować się w proces przygotowawczy art. 164 KKW.
9.30 - 9.50
Powołanie Zespołu Opiniująco-Doradczego Specjalistów, celem wyznaczenia obszarów problemowych oraz propozycji usprawnień w zakresie pomocy postpenitencjarnej
9.50 - 10.10
Kuratela skierowana na przygotowanie skazanych do opuszczenia jednostki penitencjarnej. Praktyka przygotowania
10.10 -10.30
Służba więzienna i stosowanie w praktyce decyzji o przygotowaniu do zwolnienia
10.30 -10.50
Postanowienie o wyznaczeniu okresu przygotowania do zwolnienia w przypadku odmowy warunkowego przedterminowego zwolnienia
10.50 - 11.10
Przerwa
11.10 - 11.30
Możliwości udzielania pomocy skazanym przed opuszczeniem zakładu karnego, praca z rodzinami tych osób
11.30 - 11.50
Przygotowanie do zwolnienia w odniesieniu do osób uzależnionych od alkoholu - doświadczenia oddziału terapeutycznego w Zakładzie Karnym
11.50 - 12.50
Dyskusja panelowa " Korzyści społeczne wynikające z przygotowania skazanych do wolności"
Podsumowanie
13.00
Obiad
Blok tematyczny II:
Podział kompetencji wykorzystania środków z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej pomiędzy administracją zakładów karnych a kuratorska służba sądową.
15.00 - 15.20
Wskazanie różnic pomiędzy nowym rozporządzeniem dotyczącym wykorzystania środków z funduszu Pomocy postpenitencjarnej
15.20 - 15.50
Praktyka wydatkowania środków z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej w praktyce sądowej
15.50 - 16.10
Rodzaje udzielanych świadczeń przez służbę więzienną
16.10 - 16.30
Przerwa
16.30 - 17.00
Fundusz pomocy postpenitencjarnej w założeniach Ministerstwa Sprawiedliwości
17.00 - 17.30
Możliwości celowego wykorzystanie środków z FPP
17.30 - 18.00
podsumowanie, dyskusja
18.00
Kolacja

Dzień trzeci

8.00 - 9.00
Śniadanie
Blok tematyczny III
Budowanie zespołów interdyscyplinarnych.
9.30 - 10.00
Wprowadzenie do warsztatów (BLOK I i II)-przedstawienie założeń projektu, podział na grupy
10.00 - 12.30
Praca w grupach warsztatowych
12.30 - 13.30
Prezentacja prac poszczególnych grup
13.30 - 14.00
Ustalenie planu dalszych działań
Podsumowanie szkolenia
Zakończenie
14.00
Obiad
15.00
Wyjazd

Drukuj

Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl