Załaduj kalendarz
2017-03-27

Zapraszamy do Rady Innowacji Społecznych!

Jeśli chcesz być architektem przestrzeni społecznej i współdecydować o istotnych dla Ciebie sprawach, dołącz do Rady Innowacji Społecznych (RIS).

Z myślą o wyborze najlepszych rozwiązań innowacyjnych z zakresu usług opiekuńczych, które przyczynią się do rozwoju Małopolski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zamierza powołać skład Rady Innowacji Społecznych. Rada jest ciałem eksperckim powołanym do oceny projektów zgłoszonych w konkursie na innowacje społeczne, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych". Do zadań RIS będzie należała ocena i wyłonienie innowacji do sfinansowania, a następnie podjęcie decyzji dotyczącej wyboru najlepszych rozwiązań w celu upowszechnienia. W jej skład wejdą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego i co najistotniejsze środowiska osób zależnych.

Rada będzie funkcjonować do maja 2019 r.

Pierwszym etapem prac będzie ocena merytoryczna i strategiczna wniosków.

- ocena merytoryczna nadsyłanych w ramach konkursu na innowacje społeczne wniosków,

- ocena strategiczna nadsyłanych w ramach konkursu na innowacje społeczne wniosków,

- udział w procesie kierowania do upowszechnienia przetestowanych rozwiązań innowacyjnych.

 

Udział w Radzie ma charakter społeczny i nie wiąże się z wynagrodzeniem za udział.

 

Jeśli jesteś osobą reprezentującą środowisko seniorów lub osób z niepełnosprawnością i nie zamierzasz wziąć udziału w konkursie grantowym, a chcesz zaangażować się w poprawę sytuacji osób niesamodzielnych w Małopolsce, zapraszamy do udziału w pracach RIS.

Zgłoś się w terminie do 5 kwietnia br., wypełniając poniższy formularz:

Formularz zgłoszenia do RIS 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl