Załaduj kalendarz
2017-06-06

Zapraszamy na seminaria dedykowane pracownikom środowiskowych domów samopomocy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza pracowników ŚDS na dwa seminaria, dotyczące pracy z osobami uczestniczącymi w zajęciach i formach wsparcia realizowanych przez środowiskowe domy samopomocy.

Obydwa seminaria odbędą się w Krakowie, w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, na ul. Lubelskiej 23, w sali nr 201, w godz. 9.00 – 15.00.

Terminy seminariów:

- 20.06.2017 r. - „Seksualność osób niepełnosprawnych”

- 26.06.2017 r. - „Zachowania agresywne wśród uczestników ŚDS – jak właściwie na nie reagować?”

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (Zał. nr 1 do Regulaminu) do dnia 13.06.2017 r., do godz. 14.00, wyłącznie na adres mailowy: mbiedron@rops.krakow.pl.

Zakwalifikowane do seminarium osoby zostaną o tym powiadomione do dnia 14.06.2017 r. telefonicznie lub mailowo.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na seminarium

Regulamin seminarium

Formularz zgłoszeniowy

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl