Załaduj kalendarz
2019-08-07

Zaproszenie do udziału w superwizji i szkoleniach specjalistycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych do udziału w superwizji oraz szkoleniach specjalistycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współfinansowanych ze środków przekazanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Rekrutacja odbywać się będzie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w superwizji i szkoleniach specjalistycznych dedykowanych członkom gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych realizowanych na terenie gminy, organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach działań własnych z dofinansowaniem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych zainteresowani udziałem w superwizji i szkoleniach proszeni są o przesłanie skanu kompletu wypełnionych dokumentów:

-  skierowanie przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do udziału w superwizji członka zespołu interdyscyplinarnego,

-  formularz zgłoszeniowy członka zespołu interdyscyplinarnego na superwizję,

- skierowanie przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do udziału w szkoleniu specjalistycznym członka zespołu interdyscyplinarnego,

- formularz zgłoszeniowy członka zespołu interdyscyplinarnego na szkolenie specjalistyczne ,

stanowiących załączniki do Regulaminu, na adres e-mail kkucharska@rops.krakow.pl do dnia 20.08.2019 roku do godz.: 15:00.

Zaproszenie

Regulamin udziału w superwizji i szkoleniach specjalistycznych

Załącznik nr 1_Porozumienie z gminą

Załącznik nr 2_Skierowanie na superwizję

Załącznik nr 3_Zgłoszenie na superwizję

Załącznik nr 4_Skierowanie na szkolenie specjalistyczne

Załącznik nr 5_Zgłoszenie na szkolenie specjalistyczne  

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl