Załaduj kalendarz
2019-08-29

Zaproszenie do udziału w warsztatach - "Animator społeczny środowisk seniorskich"!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w dwudniowych zajęciach warsztatowych pn. „Animator społeczny środowisk seniorskich” zakończonych wizytą studyjną prezentującą dobre praktyki w zakresie animacji.

Warsztat dedykowany jest osobom prowadzącym działania na rzecz seniorów na terenie Małopolski, w szczególności działającym w ramach organizacji pozarządowych, jak i seniorom. Zajęcia warsztatowe odbędą się w dniach 20 września i 2 października 2019 roku w godzinach od 9:00 do 15:00, w Krakowie, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Wielickiej 72B, w sali nr 106. Termin wizyty studyjnej zostanie uzgodniony z uczestnikami w trakcie warsztatu. Udział w zajęciach warsztatowych jest bezpłatny.

 

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach i wizycie studyjnej proszone są o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego (wraz z klauzulami) na adres e-mail kmatura@rops.krakow.pl do dnia 10 września 2019 roku do godz. 16:00.

 

1. Zaproszenie

2. Zagadnienia poruszane w trakcie seminarium.

3. Formularz zgłoszeniowy, klauzula zgody, klauzula informacyjna.

4. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, seminariach oraz superwizji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach działań własnych.

 

 

 

 

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl