Załaduj kalendarz
2015-08-11

Zbliża się termin przyjmowania zgłoszeń w KONKURSIE LADY D. im. Krystyny Bochenek

W dniu 16 sierpnia 2015 r. upływa ostateczny termin składania zgłoszeń w „Konkursie Lady D. im. Krystyny Bochenek”, którego organizatorem jest Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem Konkursu jest w szczególności uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe na terenie województwa małopolskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.


W Konkursie wyodrębniono następujące kategorie:

1) Dobry Start – kategoria dla dziewcząt i kobiet w przedziale wiekowym 16-26 lat działających w różnych obszarach życia społecznego;

2) Kultura i Sztuka – kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;

3) Sport – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od 16 lat działających w obszarze sportu;

4) Życie Społeczne – kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych;

5) Życia Zawodowe – kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.


W każdej kategorii wybierana jest jedna laureatka, która przechodzi do kolejnego etapu Konkursu na szczeblu krajowym.


Zgłoszenia do Konkursu należy składać na formularzu (stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) w siedzibie Oddziału Małopolskiego PFRON.


W przypadku zgłoszeń przesyłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego.


Do Konkursu nie mogą być ponownie zgłoszone Panie, które otrzymały już statuetkę Lady D.


Kontakt do organizatora Konkursu:

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

al. 29-go Listopada 130, 31-406 Kraków

tel. 12/ 312-14-00

e-mail: krakow@pfron.org.pl


Regulamin Konkursu


Plakat Konkursu

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl