Załaduj kalendarz
2017-11-24

Zdobądź Małopolską Nagrodę Rynku Pracy i zostań Małopolskim Pracodawcą Przyjaznym Rodzinie!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza Wojewódzki Konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2017” na najlepsze działania pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

logo_MPPR_2017_RGB

Celem konkursu jest promocja małopolskich pracodawców, którzy wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosują również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.


Konkurs adresowany jest do wszystkich pracodawców (sektor publiczny/ prywatny/non-profit), którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego i funkcjonują na rynku pracy nieprzerwanie przez okres przynajmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu, a ponadto stosują rozwiązania sprzyjające godzeniu rodzicielstwa z życiem zawodowym.


W konkursie wyodrębniono następujące kategorie uczestników:

• I kategoria: Pracodawca zatrudniający do 25 pracowników;

• II kategoria: Pracodawca zatrudniający do 250 pracowników;

• III kategoria: Pracodawca zatrudniający powyżej 250 pracowników.


Ocenie podlegać będą działania Pracodawcy ułatwiające pracownikom godzenie życia zawodowego z rodzinnym podejmowane w 2017 roku.

Ocena działań realizowanych przez podmioty zgłoszone do konkursu dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria:

1. Zatrudnienie i organizacja pracy

2. Organizacja opieki nad dziećmi pracownika

3. Materialne wsparcie pracowników w pełnieniu funkcji rodzicielskich

4. Zdrowie, wypoczynek i czas wolny pracowników

5. Inne rozwiązania wprowadzone przez pracodawcę na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym


Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie kwestionariusza uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) w terminie do 15 grudnia 2017 roku:

• w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl

• oraz w wersji papierowej na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ul. Piastowska 32, 30-070 KrakówLaureaci konkursu otrzymają tytuł „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2017”.


Konkurs wpisuje się w kategorie Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy i jest realizowany w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.


Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników wraz z rozdaniem nagród odbędzie się do 31 stycznia 2018 roku podczas wydarzenia zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (I p., pok. 12) lub telefonicznie: 12 422-06-36 w. 21


>>> Regulamin konkursu

>>> Formularz uczestnictwa w Konkursie


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl