Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Październik 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ukryj kalendarium
2015-05-12

Zmiany w Regulaminie projektu "Pierwszy dzwonek"

Informujemy, że w dniu 12.05.2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu projektu "Pierwszy dzwonek".

Informujemy, że w dniu 12.05.2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu projektu "Pierwszy dzwonek", polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.


Zgodnie z uchwałą w Regulaminie wprowadzone zostały następujące zmiany:

1)§ 4 ust. 3 Regulaminu otrzymał brzmienie:

„Deklarację może złożyć wyłącznie rodzic dysponujący pełną lub ograniczoną władzą rodzicielską, lub opiekun prawny, z zastrzeżeniem ust. 5.”;

2) w załączniku nr 1 do Regulaminu pkt 8 oświadczeń zawartych w treści załącznika otrzymał brzmienie: "Nie jestem pozbawiony/-a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona".


W pozostałym zakresie Regulamin nie ulega zmianie.


Jednocześnie informujemy, że wszystkie dotychczas złożone do Państwa deklaracje uczestnictwa w projekcie "Pierwszy dzwonek" zachowują ważność, jako złożone zgodnie z obowiązującym wzorem. Prosimy o wprowadzenie nowego formularza "Deklaracji..." od dnia następującego po podjęciu przez Zarząd Województwa Małopolskiego przedmiotowej uchwały, tj. od dnia 13.05.2015 r. Informujemy również, że deklaracje zawierające oświadczenie w pkt. 8 w brzmieniu pierwotnym również będą uznawane, o ile oświadczenie z pkt. 8 będzie zgodne z prawdą (tzn. osoba dysponująca pełnią władzy rodzicielskiej może złożyć deklarację w dotychczasowym lub nowym brzmieniu, natomiast osoba o ograniczonej władzy rodzicielskiej może skorzystać tylko z deklaracji w nowym brzmieniu).


Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego wraz z nowym wzorem deklaracji


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl