Załaduj kalendarz
2014-10-03

Znamy Laureatów Konkursu MAŁOPOLSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 2014

2 października 2014 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, po raz czwarty wręczone zostały nagrody dla Małopolskich Liderów Przedsiębiorczości Społecznej.
Ideą konkursu jest nagradzanie przedsiębiorstw społecznych, które prowadzą działalność gospodarczą, odnoszą sukces komercyjny, ale wypracowane zyski przeznaczają na cele społeczne, zgodne z ich misją. O tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe i kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne oraz spółki non profit.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, nagrodę główną wręczał Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.


Tegorocznym laureatem konkursu
za tworzenie trwałych i stabilnych miejsc pracy dostosowanych do możliwości i potrzeb osób wykluczonych społecznie oraz za ciągłe poszukiwanie nowych, coraz lepszych rozwiązań służących aktywizacji tych osób zostało PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE OGNISKO Sp. z o.o.

2014_10_02_19_25_30_IMGL6355_1


Wyróżnienie w kategorii głównej otrzymała: WYTWÓRNIA SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy za odnoszone od lat sukcesy rynkowe oraz stworzenie trwałych miejsc pracy, która największą ilością głosów przyznanych przez internautów otrzymała również Nagrodę Publiczności.

Laureatem w tej kategorii „Debiut 2014” za innowacyjne metody aktywizacji lokalnej społeczności została SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ENTER@”.

W kategoriach „Jednostka Samorządu Terytorialnego Wspierająca Rozwój Ekonomii Społecznej w Małopolsce” oraz „Przedsiębiorstwo Wspierające Rozwój Ekonomii Społecznej w Małopolsce” zwycięzcami zostali odpowiednio:

 • GMINA RABKA ZDRÓJ rekomendowana przez Rabczańską Spółdzielnię Socjalną Dziewięćsił
oraz równorzędnie:
 • UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE rekomendowany przez Spółdzielnię Socjalną „Równość”, 
 • ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A. rekomendowany przez Spółdzielnię Socjalną „Wiatr Woda”
  oraz Spółdzielnię Socjalną WW2.

Nagrodę pieniężną dla zwycięzcy – 25 tys. zł po raz czwarty ufundował Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Nagrodę pieniężną w kategorii „Debiut 2014” – 5 tys. zł ufundował Zwiazek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.


Galę uświetnił występ „Sokół Orkestar” oraz Patrycji Nocuń - laureatki tegorocznej edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty.


Wszystkim laureatom czwartej edycji konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej” serdecznie gratulujemy!

2014_10_02_19_27_22_IMGL6365_2


Konkurs, który będzie miał kolejne edycje w latach następnych realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – etap I” (PO KL, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej).


Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl