Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Grudzień 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Ukryj kalendarium
2017-11-28

Znamy LAUREATÓW konkursu: MAŁOPOLSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 2017

29 listopada 2017 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie podczas uroczystej gali poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji Konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”, organizowanego już po raz siódmy przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Kreowanie dobrego klimatu wokół sektora ekonomii społecznej oraz budowanie prestiżu przedsiębiorstw społecznych to cele szczególnie ważne dla samorządu Województwa Małopolskiego, stąd ideą konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej” jest promowanie dobrych praktyk realizowanych przez małopolskie przedsiębiorstwa społeczne.
Od 2011 r. w tym plebiscycie nagradzane są firmy, które dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych. Prezentowane są także sprzyjające ekonomii społecznej jednostki samorządu terytorialnego oraz biznes.

Wśród dotychczasowych laureatów konkursu znaleźli się m.in. Stowarzyszenie „Siemacha”, Spółdzielnia Socjalna „Opoka” z Klucz, Przedsiębiorstwo Społeczne „Ognisko” sp. z o.o. z Krakowa, Spółdzielnia Socjalna „Prima” z Pcimia oraz Krakowska Spółdzielnia Niewidomych „Sanel”.

logo_2017_small

Nagrodę główną Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017, za udowodnienie, że firma społeczna może w równej mierze osiągać sukces ekonomiczny co społeczny, cechować się dużą skalą prowadzonej działalności, być stabilnym podmiotem rynkowym skutecznie konkurującym z podmiotami komercyjnymi przy zachowaniu zdolności do wypełniania ważnej społecznej misji, otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Równość” z siedzibą w Krakowie.

„Równość” to spółdzielnia osób fizycznych założona w 2014 r., której członkami są osoby niepełnosprawne, chorujące psychicznie oraz osoby bezrobotne. Zatrudnia blisko 20 osób. Swoją organizację pracy opiera na modelu Trenera Zatrudnienia Wspieranego. Spółdzielnia „Równość” działa na kilku płaszczyznach: gastronomii, cateringu, szkoleń i wizyt studyjnych. Na terenie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie prowadzi kawiarnię i bufet. Podejmuje działania edukacyjne i organizuje praktyki studenckie dla studentów kierunków społecznych Uniwersytetu Papieskiego.

Wyróżnienie w kategorii głównej Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017 otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Okno na Świat” za stworzenie w lokalnej społeczności oferty odpowiadającej potrzebom mieszkańców i w pełni wpisującej się w strategiczne cele polityki na rzecz rozwoju rodzin.

Spółdzielnia „Okno na Świat” działa od 2014 r. Jej inicjatorami byli Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość oraz Gmina Słopnice. Celem, jaki przyświecał jej powołaniu, było stworzenie miejsc pracy na terenie Słopnic, w szczególności dla kobiet, oraz ich aktywizacja zawodowa. W ofercie Spółdzielni dominują usługi z obszaru opieki nad dziećmi do lat 3 - prowadzi ona punkt opieki dziennej „Kraina Radości” – ponadto proponuje opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Spółdzielnia uznaje ten segment działalności za szczególnie ważny społecznie, kształcąc przy tym otoczenie, budując świadomość i edukując w zakresie pracy z osobą zależną.

W kategorii Jednostka Samorządu Terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce za konsekwencję w tworzeniu warunków do powstawania i rozwoju na terenie gminy inicjatyw obywatelskich, animację lokalną i zaangażowanie w rozwój ekonomii społecznej poprzez praktyczne działanie wyróżniona została Gmina Sułkowice.

Tytuł najlepszego Przedsiębiorcy wspierającego rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce otrzymała natomiast spółka Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o., nagrodzona za stworzenie stabilnych i długookresowych warunków owocnej współpracy z podmiotem ekonomii społecznej.

Nagroda publiczności trafiła do Spółdzielni Socjalnej „Kobierzyn” z Krakowa.

Fundatorami nagród w Konkursie były: Małopolskie Dworce Autobusowe S. A. oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.

__________________________________________________________________________

Konkurs „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej” jest elementem projektu „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach poddziałania 9.3. Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego. Przedsięwzięciu patronowali również: Małopolska Loża BCC, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowały: TVP Oddział w Krakowie, Plus Radio Kraków, „Dziennik Polski” oraz portale: „ekonomiaspoleczna.pl” i „naszemiasto.pl”.

__________________________________________________________________________ 

Drukuj
  Kupując - Pomagasz 2017
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl