Załaduj kalendarz
2019-08-21

Znamy wyniki drugiego naboru do Projektu "Małopolska Niania 2.0"

_resized_650x53_logo_FE_RP_WM_UEZ przyjemnością informujemy o zakończeniu oceny wniosków złożonych w ramach drugiego naboru do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

Zespół Projektu dokonał oceny wniosków o przyznanie dofinansowania kosztów zatrudnienia niani złożonych przez rodziców dzieci w wieku do lat 3 z terenu Woj. Małopolskiego. Podczas oceny wniosków przeprowadzonej w oparciu o „Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (nabór 2019)” weryfikowane było spełnienie przez Wnioskodawców kryteriów: formalnych, dostępu (obowiązkowych) oraz preferencyjnych (nieobowiązkowych).

Zarządzeniem nr MN-431-415/19 Dyrektora ROPS w Krakowie z dnia 21.08.2019 r. została zatwierdzona Lista Wnioskodawców w ramach drugiego naboru do Projektu „Małopolska Niania 2.0” ogłoszonego 30.04.2019 r. z terminem składania wniosków do 24.05.2019 r. do godz. 16:00.


Poniżej prezentujemy Listę Wnioskodawców uszeregowaną od największej do najmniejszej łącznej liczby punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów preferencyjnych, ze wskazaniem:

•    wniosków rekomendowanych do otrzymania dofinansowania (Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w Projekcie)

•    wniosków na liście rezerwowej

•    wniosków odrzuconych

•    wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia.


Z Wnioskodawcami, którzy zakwalifikowali się do udziału w Projekcie będziemy kontaktować się indywidualnie.


Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROPS zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania Umowy o powierzenie Grantu
z Wnioskodawcą, którego powrót do pracy lub rozpoczęcie sprawowania opieki nad dzieckiem przez Nianię nastąpi później niż
w terminie 60 dni roboczych od dnia zakwalifikowania Rodzica do udziału w Projekcie (tzn. w przypadku wniosków rekomendowanych do dofinansowania - później niż dnia 15 listopada br.).


Lista Wnioskodawców

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl