Załaduj kalendarz
2018-05-30

Znasz Seniorów pełnych pasji? Do 31 sierpnia zgłoś ich kandydaturę w Plebiscycie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów w XII Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2017”.Tak, jak w poprzednich latach szukamy aktywnych seniorów z terenu Województwa Małopolskiego, przede wszystkim osób nieszablonowych, które pomimo wieku i często także (ale nie koniecznie) zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia.

Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w Plebiscycie powinny:

- być liderami społeczności lokalnej,
- aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
- bezinteresownie angażować się w pomoc innym,
- udowodnić, że można działać z pasją.


Ponadto kandydat musi być mieszkańcem Województwa Małopolskiego oraz mieć ukończone 60 lat.


Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2017 mogą zgłaszać przede wszystkim: organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administracja publiczna, jak również grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.


Dokonując zgłoszenia kandydata należy na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków,

nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Rekomendacje (załącznik nr 2 do Regulaminu) i formularz oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu), a w przypadku zgłaszania kandydatów przez osoby fizyczne także formularz oświadczenia osoby zgłaszającej (załącznik nr 4 do Regulaminu).

Dodatkowo karta zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) powinna być przesłana również w edytowalnej wersji elektronicznej na płycie CD).


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2018 r. o godz. 16:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora Plebiscytu).>>> Regulamin Plebiscytu

>>> Załączniki do Regulaminu Plebiscytu

Patronat medialny:

indeks

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl