Zawartość baz danych

Bazy danych prowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie dotyczące zagadnień społecznych w województwie małopolskim:

  1. Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych (IOSS) - serwis wizualizujący wskaźniki społeczne prezentujący dane w postaci map, tabel i wykresów.
  2. Małopolski Informator Społeczny (MIS) - baza teleadresowa instytucji pomocy i integracji społecznej mająca ułatwić identyfikację jednostek w regionie.
  3. Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów (IBMO) - informacje o umieszczonych w Internecie publikacjach na temat integracji społecznej i równości szans oraz rynku pracy, edukacji i przedsiębiorczości.

W latach 2008 - 2015 baza MIS była zarządzana przez Zespół Badań i Analiz Działu Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Natomiast dwie pozostałe bazy były zarządzane wspólnie przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie oraz zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

Obecnie działania są kontynuowane przez Zespół Badań i Analiz Działu Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w przypadku: IOSS i IBMO.

bazy_danych

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie