Wydarzenia

W niniejszej zakładce informować będziemy o różnego rodzaju wydarzeniach dotyczących ewaluacji.


XI Konferencja ewaluacyjna: "Ewaluacja polityki spójności. Rezultaty, wyzwania, rozwiązania"

Kraków, 28-29 września 2015 r.

Materiały z XI Konferencji ewaluacyjnej: Ewaluacja polityki spójności. Rezultaty, wyzwania, rozwiązania"

„Kuźnia Ewaluacji” – szkolenie dot. ewaluacji organizowane przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne z Warszawy
Szkolenie będzie realizowane w formie 3-ch dwudniowych, weekendowych spotkań, które odbędą się w bieżącym roku w terminach: 16-17.04, 7-8.05 oraz 11-12.06.
Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać na adres: szkolenia@pte.org.pl

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie