Aktualności

Zakończono rekrutację na dwudniowe szkolenia międzysektorowe w ramach projektu "KOOPERACJE 3D..." Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie uprzejmie informuje, że rekrutacja na dwudniowe szkolenia międzysektorowe w ramach projektu "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" zakończyła się.

1

Członkowie Zespołu ds. realizacji projektu dokonali oceny merytorycznej oraz formalnej formularzy w oparciu o Regulamin naboru i udziału w projekcie Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób. Wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne formy wsparcia w ramach projektu!


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie