Aktualności Inkubatora

Nabór uzupełniający zakończony! 07.11.2018

Szanowni Państwo,

Dziękujemy, że tak licznie wzięliście Państwo udział w turze uzupełniającej Konkursu na innowacje społeczne organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Wnioski, które napłynęły w wyznaczonym czasie do Inkubatora zostały poddane ocenie formalnej a wkrótce zapoznają się z nimi członkowie Rady Innowacji Społecznych - by wyłonić spośród nich najciekawsze i najlepiej rokujące pomysły.

Bez żadnych wątpliwości - Innowatorów i osób zaangażowanych społecznie w Małopolsce nie brakuje! 

inno_inno_2

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie