Aktualności Inkubatora

Zapraszamy na seminarium „Od Innowacji do Kwalifikacji” 27 września 2018 Kraków 12.09.2018 r.

W związku z realizowanym przez ROPS w Krakowie projektem „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”, wspólnie łączymy siły na rzecz podnoszenia kompetencji osób zajmujących się osobami zależnymi. Seminarium „Od Innowacji do Kwalifikacji” będzie doskonałą okazją, aby nasze priorytetowe działania, które dotyczą rozwiązań innowacyjnych oraz potrzebnych społecznie miały możliwość rozwoju na szeroką skalę.

Podczas seminarium opowiemy czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i co łączy go z Małopolskim Inkubatorem Innowacji Społecznych. Posłuchamy też o wynikach pilotażu prowadzonego w ramach projektu ROPS – o swoich doświadczeniach opowiedzą sami innowatorzy m.in. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Centrum Opieki Domowej NZOZ, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Powiat Wielicki). Wojewódzki Urząd Pracy, który angażuje się w działania na rzecz rozwoju ZSK przygotuje dla nas również prezentację o Standardzie Usług Opiekuńczych. I co najważniejsze zastanowimy się wspólnie jak wykorzystać ogromny potencjał wypracowanych rozwiązań w kontekście kwalifikacji potrzebnych społecznie. Rozważymy to na przykładzie wybranych innowacji:

  • Realizacja domowej antybiotykoterapii dożylnej u chorych na mukowiscydozę z Małopolski 
  • Organizator kompleksowej opieki w miejscu zamieszkania
  • Stop otyłości – innowacyjna metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
  • Terapeuta przestrzeni – dostosowanie środowiska do indywidualnych potrzeb osób starszych


Żywimy głęboką nadzieję, że w wyniku naszego spotkania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji trafią nowe kwalifikacje rynkowe, które będą odpowiadać na rosnące potrzeby w zakresie opieki nad osobami wymagającymi specjalistycznej opieki.

 Program spotkania do pobrania.Zarejestruj się TUTAJ

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Na zgłoszenia czekamy do 17.09.2018r. 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie