Aktualności Inkubatora

Zapraszamy na spotkanie Grupy ds innowacji - konsultacje ostatecznej wersji produktu 18.02.2019
mfkpnoiebhhjfank
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie