Harmonogram wsparcia w Projekcie

Listopad 2018 - Woj. Opolskie

Listopad 2018 r.

Województwo Opolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Superwizja pracy, jako wsparcie działań m.in.. wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

6-7.11.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Katarzyna Wijtanowicz

10

Superwizja pracy, jako wsparcie działań m.in.. wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

8-9.11.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Katarzyna Wijtanowicz

14

Poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych asystentów rodziny (mediacja, komunikacja interpersonalna w pracy asystenta rodziny) gr 1

13-14.11.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Agnieszka Polkowaska

13

Poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych asystentów rodziny (mediacja, komunikacja interpersonalna w pracy asystenta rodziny) gr 2

15-16.11.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Agnieszka Polkowaska

14

Uzależnienia i ryzykowne zachowania młodzieży oraz ich profilaktyka

16.11.2018

9.00-17.00

Dom Dziecka, ul. Skarbowa 8, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Marzena Kowalczyk

19

Blok V

Szkolenia dla służb współpracujących

Procedury związane z odbieraniem dziecka z rodziny

20.11.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Anna Kłos

20

Diagnozowanie oraz procedura postępowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych wobec dziecka

21.11.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Anna Kłos

20

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie