2013-02-19

Zebranie Kapituły przyznającej certyfikaty ZAKUP PROSPOŁECZNY

19 lutego 2013 roku odbędzie się zebranie Kapituły przyznającej certyfikaty znaku promocyjnego ekonomii społecznej "Zakup ProSpołeczny" dla produktów i usług przedsiębiorstw społecznych z terenu Małopolski.
Celem istnienia znaku jest - z jednej strony dawanie klientom szansy kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań. Takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest i powinien być dodatkowym bodźcem.

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

Dokumenty aplikacyjne złożyli:

  • Laboratorium Cogito
  • Towarzystwo Ziemi Chrzanowskiej
  • Spółdzielnia Socjalna PRANA
  • Spółdzielnia Socjalna SPRING
  • Spółdzielnia Socjalna REPUBLIKA MARZEŃ
  • Spółdzielnia Socjalna OPOKA
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie