2013-02-27

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu w ramach IV edycji konkursu dotacyjnego.

Informujemy, że w dniu 14 marca 2013 r. rozpocznie się rekrutacja uczestników do projektu, w ramach kolejnej IV edycji konkursu dotacyjnego. Wsparcie finansowe na zakładanie / zatrudnianie / przystępowanie do spółdzielni socjalnych oferowane jest w ramach projektu "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej", realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Rekrutacja będzie trwała w terminie: od 14 marca do 5 kwietnia 2013 r.

Rekrutacja do projektu jest pierwszym etapem konkursu dotacyjnego. Zgodnie z Wytycznymi w sprawie założenia / zatrudnienia / przystępowania do spółdzielni socjalnych w ramach poddziałania 7.2.2 PO KL "Wsparcie ekonomii społecznej" - rekrutacja będzie trwała 21 dni kalendarzowych.
W tym okresie osoby uprawione do zakładania spółdzielni socjalnych, a zainteresowane uczestnictwem w konkursie dotacyjnym, muszą złożyć stosowne dokumenty, niezbędne do zakwalifikowania do projektu.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy ds. dotacji i wsparcia pomostowego ARES: tel.: (+48 12) 426 88 10.

Do pobrania:

Więcej informacji w serwisie:
www.es.malopolska.pl

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie