2013-04-05

Ostatni dzień na założenie formularza rekrutacyjnego do projektu ARES

Przypominamy, że 5 kwietnia 2013 r. upływa termin składania formularzy rekrutacyjnych w ramach IV edycji konkursu dotacyjnego w projekcie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – Etap I.
Formularze złożone po 5 kwietnia 2013 r. nie będą rozpatrywane.

Złożenie w tym terminie formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami jest pierwszym obowiązkowym etapem do uczestnictwa w konkursie dotacyjnym na założenie/ zatrudnienie/ przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Formularz rekrutacyjny należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty / kuriera na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków

z dopiskiem: „Formularz rekrutacji i uczestnictwa do projektu: Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – ETAP I” – Wsparcie dotacyjne.

Wszelkie informacje o konkursie dotacyjnym można uzyskać
dzwoniąc pod numer: (+48 12) 426 88 10.

Do pobrania:

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie