2013-03-29

Ogólnopolskie badanie dotyczące wpływu realizacji programów unijnych na sposób pracy i umiejętności służb społecznych

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zaprasza osoby pracujące w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie do wzięcia udziału w badaniu pn. „Ocena wpływu realizacji programów unijnych na sposób pracy i umiejętności służb społecznych w Polsce”.
Celem badania jest, w szczególności, poznanie organizacji pracy (w tym m.in. warunków do niej, podziału obowiązków, czasu na ich wykonywanie) oraz motywacji personelu do opracowywania i wdrażania projektów.

Badanie kierowane jest do osób zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie, wykonujących czynności merytoryczne (np. do: pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, koordynatorów, asystentów rodziny, dyrektorów), jak i związanych z administracyjną obsługą projektów (np. do: księgowego, specjalisty ds. rozliczeń).Opracowano dwa kwestionariusze ankiet:

1. dla pracowników działów administracyjnych i finansowo-księgowych – dostępny tutaj
2. dla kadry zarządzającej i innych pracowników merytorycznych (np. pracowników socjalnych) – dostępny tutaj

Ankiety będą aktywne do 8 kwietnia br. Wypełnienie każdej z nich zajmuje około 10 minut. Dodatkowo dla pracowników merytorycznych przygotowano kwestionariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego. Przeprowadzenie wywiadu zajmuje około 25 minut.

Uzyskane w badaniu dane zostaną opracowane w formie raportu.
Szczegółowych informacji o badaniu udziela dr Marta Mikołajczyk: badania@irss.pl

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie