2013-05-17

Prezydent Bronisław Komorowski w Nowym Sączu – Debata „ Ważne sprawy polskich rodzin ”

17 maja w PWZS w Nowym Sączu odbyła się debata Ważne sprawy polskich rodzin. Prezydenckie spotkania obywatelskie., w której udział wziął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski oraz Marszałek Województwa, Małopolskiego Marek Sowa. Spotkanie zorganizowane przez Kancelarię Prezydenta RP, Uniwersytet Warszawski oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie miało formę konsultacji obywatelskich, do których zaproszeni zostali mieszkańcy Małopolski, przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji pozarządowych oraz naukowcy. Celem debaty było włączenie społeczności lokalnych w tworzenie strategii polityki rodzinnej, jaka powstaje w Kancelarii Prezydenta. Podczas części inauguracyjnej podpisana została także deklaracja w sprawie Małopolskiej Karty Rodziny.
To już drugie ze spotkań obywatelskich poświęconych sprawom rodziny. Możemy w ten sposób dać pewien przykład, dyskutując i rozwiązując sprawy polskich rodzin, spotykając się na terenie województwa, które nie przeżywa głębokiego kryzysu demograficznego, nie przeżywa kryzysu urodzeń - mówił Prezydent RP, Bronisław Komorowski.

miniaturka

Debatę rozpoczął Marszałek Województwa Małopolskiego, Marek Sowa: - Istotę rodziny trudno zamknąć w prostych słowach. Istotą rodziny jest każdy z nas tutaj obecnych, ze swoimi rodzinnymi doświadczeniami, wyobrażeniami, oczekiwaniami. Ale prawda o rodzinie jest nadzwyczajnie prosta: to przecież w rodzinie się rodzimy, przy niej wzrastamy i w niej jesteśmy kształtowani. Do budowania rodziny dążymy w młodości i ostatecznie u schyłku życia pośród rodziny chcielibyśmy odchodzić - mówił marszałek. Marszałek zaznaczył, że małopolskie rodziny, w porównaniu z sytuacją w innych regionach kraju, zawyżają statystyki. W Małopolsce częściej zawieramy związki małżeńskie, rzadziej się rozwodzimy, mamy więcej dzieci i żyjemy dłużej.

Głos zabrał także Prezydent RP Bronisław Komorowski: - To już drugie ze spotkań obywatelskich poświęconych sprawom rodziny. Możemy w ten sposób dać pewien przykład, dyskutując i rozwiązując sprawy polskich rodzin, spotykając się na terenie województwa, które nie przeżywa głębokiego kryzysu demograficznego, nie przeżywa kryzysu urodzeń - mówił prezydent. I dodał: - Szczególnie południowa część tego województwa, a więc także obszar gdzie dziś się znajdujemy, może być pewnym wzorcem, a przynajmniej źródłem refleksji, dlaczego tak się dzieje, że w niektórych rejonach kraju bardziej, a w innych mniej daje o sobie znać kryzys demograficzny, dla Polski bardzo niebezpieczny, jeśli się utrwali jako tendencja.

Następnie przedstawiciele samorządu województwa – marszałek Marek Sowa i wicemarszałek Wojciech Kozak – podpisali deklarację w sprawie Małopolskiej Karty Rodziny. Podpisy pod dokumentem złożyli również reprezentanci małopolskich gmin, które chcą uczestniczyć w pracach nad przygotowaniem programu.

Karta ma zagwarantować rodzinom wielodzietnym i zastępczym dostęp do atrakcyjnej oferty instytucji publicznych i prywatnych, transportu i komunikacji, kultury, sportu i turystyki. Ma się także przyczynić do poprawy wizerunku dużych rodzin i ich prestiżu w społeczeństwie.

Po części inauguracyjnej uczestnicy spotkania zostali podzielani na kilka grup warsztatowych. Każda z nich miała za zadanie analizę trudności, z jakimi, na co dzień spotykają się Małopolanie oraz próbę zaproponowania rozwiązań na poziomie lokalnym. Jednocześnie miał miejsce panel poświęcony możliwościom zacieśnienia współpracy samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi.

Finałem spotkania była dyskusja z udziałem ekspertów z zakresu pomocy społecznej, edukacji, rynku pracy, ochrony zdrowia i prawa. W gronie specjalistów, którzy odpowiadali na wymagające pytania Rzeczników grup warsztatowych znaleźli się: Józefa Szczurek-Żelazko, Małgorzata Lechowicz, Andrzej Martynuska, Józef Markiewicz, Wiesława Borczyk, Dariusz Madera, Kamilla Banasik-Brudny oraz Agnieszka Czmyr-Kaczanowska.

Zagadnienia wypracowanie przez poszczególne grupy nie zamknęły się w jednym obszarze tematycznym. Pojawiły się między innymi pytania z zakresu: mieszkalnictwa, dostępności do lekarzy specjalistów, powrotu na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, łączenia życia zawodowego z rodzicielstwem czy wsparcia rodzin w opiece nad osobami zależnymi. Nie zabrakło także pytań o wsparcie rodzin zastępczych oraz wielodzietnych, ułatwienie im dostępu do kultury i rozrywki. Odpowiedzią na nie była podpisana przez marszałka Marka Sowę oraz przedstawicieli małopolskich gmin deklaracja Małopolskiej Karty Rodziny.

Zaangażowanie w dyskusję i aktywny udział uczestników spotkania, na które przełożyły się wyniki dwugodzinnych warsztatów przerósł oczekiwania organizatorów. Pokazał także jak ważną rolę w kształtowaniu polityki rodzinnej pełnią wydarzenia tego typu. Podkreślił to w swoim wystąpieniu podsumowującym debatę Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Wojciech Kozak: Korzystając z okazji chciałabym Państwu bardzo serdecznie podziękować za to spotkanie, które stanie się dla Samorządu niezwykle cenną inspiracją. Wyniki debaty, pytania i wpracowanie odpowiedzi pokazują, że spotkania takie jak to, powinny się zdecydowanie częściej odbywać.

O konieczności określenia priorytetów dla rodziny, wspomniała także Pani Minister Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu ds. Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP: To, co chciałby powiedzieć Prezydent przez podejmowane działania na rzecz Rodziny, także przez dzisiejsze spotkanie, to konieczność określenia priorytetów niezbędnych dla Rodzin. Jeśli ma się ustalone priorytety można je realizować, na każdym szczeblu – centralnym, regionalnym i lokalnym. Z tego miejsca zwracam się do Państwa: do Rodzin do Samorządowców – stwórzmy wspólnie te priorytety i rozwiązujmy dotykające nas problemy.

Ze względu na mnogość poruszonych tematów i ciekawe inicjatywy ich rozwiązania, debata pozostawiła po sobie niedosyt dalszej rozmowy. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Pani Wioletta Wilimska, wyraziła nadzieje, że debata Ważne sprawy polskich rodzin. Prezydenckie spotkania obywatelskie będzie dopiero początkiem szerszego dialogu na temat poprawienia standardów życia małopolskich rodzin.

Wszystkich, którzy zechcą wziąć udział w wymianie poglądów oraz doświadczeń zapraszamy do dzielenia się nimi pod adresem malopolska.rodzina@rops.krakow.pl

W najbliższym czasie ukaże się Raport podsumowujący nowosądecką debatę. Odnajdą go Państwo na stronach internetowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie