2013-12-31

Rok 2013 w projekcie "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"

Rozpoczęte inwestycje w 6 projektach, boisko sportowe, nowe chodniki, okna i łazienki, trwające kursy i szkolenia dla pracowników małopolskich domów pomocy społecznej, nowe kwalifikacje pielęgniarek – przedstawiamy bilans 12 miesięcy 2013 roku w projekcie „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.
Z WIZYTĄ NA BUDOWACH

Przypomnijmy: w kwietniu podpisano 7 umów, a w czerwcu ósmą umowę na dofinansowanie z funduszu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 8 projektów inwestycyjno-szkoleniowych realizowanych w 8 domach pomocy społecznej z terenu Małopolski. Łączna wartość tych projektów to ponad 25 milionów złotych, a przyznane dofinansowanie wynosi 17 407 242,44 zł. Jego większa część pokryje koszty inwestycji w remonty i rozbudowę DPS, a część jest przeznaczona na rozwój kompetencji kadry tych placówek. Inwestycje i szkolenia będą realizowane zgodnie z harmonogramami do końca 2014 roku. Przyjrzyjmy się zatem, na jakim etapie realizacji są one na koniec roku 2013, czyli prawie na ich półmetku.

Roboty budowlane i remontowe prowadzone są już na terenie 6 z 8 domów pomocy społecznej objętych projektami. W sierpniu rozpoczęły się one w krakowskim Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41, gdzie przeprowadzono już prace instalacyjne, wyburzenia i pracy murarskie, a obecnie trwa wykańczanie przyszłych pokoi mieszkalnych dla 56 mieszkańców i pomieszczeń. W budynku wymieniono już także wszystkie okna, które zapewnią komfort podopiecznym DPS oraz pozwolą, wraz z zaplanowanym ociepleniem budynku, na niemałe oszczędności na ogrzewaniu w przyszłości. W drugim krakowskim domu pomocy społecznej – przy ul. Krakowskiej 55 realizacja części inwestycyjnej rozpoczęła się w październiku. Roboty są realizowane na parterze i I piętrze budynku, gdzie powstają m.in. pokoje mieszkalne dla 35 osób, pomieszczenia sanitarne, kaplica, kuchnia, sale do terapii i pobytu dziennego.

W DPS przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu prace remontowe rozpoczęły się w połowie sierpnia, co pozwoliło już na początku listopada zakończyć remont nawierzchni dróg i chodników wokół budynków DPSu, a także wykonanie trawiastego boiska do piłki nożnej, które ma służyć od wiosny jego mieszkańcom do rekreacji na wolnym powietrzu. Na przełomie listopada i grudnia zakończono także remont łazienek w jednym z budynków DPS – teraz są one przestronne i estetyczne uprzyjemniając kąpiel podopiecznym domu. W budynkach DPS przy ul. Nawojowskiej 159 jest też już cieplej dzięki wymianie okien na nowe energooszczędne.

W październiku ruszyły prace związane z rozbudową domów pomocy społecznej w Szczyrzycu i w Nowodworzu. Dzięki ciepłej i suchej pogodzie w IV kwartale oraz sprawności wykonawców, prace budowlane postępują błyskawicznie. Przypomnijmy – do szczyrzyckiego domu pomocy dobudowywany jest trzykondygnacyjny budynek, w którym będą zlokalizowane m.in. jadalnia, sala rehabilitacyjna, biblioteka, a który będzie pełnił także funkcję łącznika między istniejącymi zabudowaniami DPS a nowym skrzydłem, które ma powstać poza projektem dofinansowanym przez SPPW. Dobudowywane skrzydło DPS w Nowodworzu, którego mury wznoszą się już na wysokość drugiej kondygnacji, będzie zaś mieściło m.in. pracownie terapeutyczne – ceramiczną, edukacyjno-komputerową, twórczości artystycznej, choreoterapii i stolarską, a także pokoje dla 35 nowych podopiecznych. Już wkrótce zacznie się także rozbudowa istniejącej niewielkiej stołówki.

Działania inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Michalusa 14, rozpoczęte w ostatnim kwartale 2013 roku, obejmują dostosowanie budynku domu do wymogów przeciwpożarowych, modernizację łazienek, adaptację części pomieszczeń na pracownię aktywizacji twórczej i pracownię rewalidacji. Kolejne prace obejmujące termomodernizację budynku DPS wraz z wymianą instalacji c.o. oraz utworzenie parku rekreacyjno-terapeutycznego ze ścieżką do terapii ruchowej oraz oranżeriami i wiatami wypoczynkowymi spełniającymi funkcję kompleksu do terapii relaksacyjnej zaplanowane są na 2014 rok.

W przypadku projektów realizowanych przez Powiat Oświęcimski oraz Powiat Nowosądecki nie rozpoczęto jeszcze robót budowlanych ani remontowych. Pierwszy z nich wyłonił w sierpniu wykonawcę, który jest odpowiedzialny za realizację projektu dla DPS w Bobrku w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a przygotowany przez niego projekt przebudowy oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę. W przypadku realizacji projektu dla domu pomocy społecznej w Zbyszycach, z którym umowa o dofinansowanie została podpisana w czerwcu 2013 r, wyłonienie wykonawcy robót remontowych planowane jest na I kwartał 2014 r.

AKCENT NA ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

W szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych dofinansowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” uczestniczyli w 2013 roku pracownicy wszystkich 8 domów pomocy społecznej objętych projektami. Wiedzę i nowe kompetencje do końca 2014 roku będą zdobywać opiekunowie, rehabilitanci, terapeuci, psychologowie, pracownicy socjalni oraz inni pracownicy merytoryczni zatrudnieni w tych placówkach – łącznie 676 osób. Tematyka prowadzonych i zaplanowanych zajęć jest bardzo różnorodna – od kluczowych zagadnień dla pracy z podopiecznymi domów pomocy społecznej z różnymi potrzebami i dysfunkcjami, poprzez różne formy terapii i technik rehabilitacyjnych, organizację pomocy społecznej, aż po radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Jedną z grup zawodowych pracujących w małopolskich domach pomocy społecznej, które podnoszą swoje kwalifikacje w ramach projektu są pielęgniarki. W 2013 r. rozpoczęliśmy realizację 3 kursów kwalifikacyjnych i 2 szkoleń specjalizacyjnych przeznaczonych właśnie dla nich. Jesienią zakończyły się dwa kursy kwalifikacyjne rozpoczęte w maju – w październiku 28 uczestniczek zdało egzamin kończący kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, a 12 listopada 24 osoby uzyskały wynik pozytywny egzaminu kończącego kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Cieszy fakt, że już teraz dzięki nowym umiejętnościom i kwalifikacjom absolwentki kursów mogą jeszcze lepiej służyć pomocą podopiecznym DPS – jeszcze raz gratulujemy.

W październiku 2013 r. rozpoczął się drugi półroczny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla 34 osób, a od maja br. trwają szkolenia specjalizacyjne, które zakończą się na przełomie 2014 i 2015 r. W specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego bierze udział 30 osób, a w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego – 14. Oznacza to, że dzięki szwajcarskiemu dofinansowaniu i współfinansowaniu z budżetu Województwa Małopolskiego, swoje kwalifikacje w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” podniosło lub podnosi łącznie 130 pielęgniarek pracujących w małopolskich DPS. To jednak nie koniec dokształcania się pielęgniarek w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. W związku z dużym zainteresowania kolejnych małopolskich pielęgniarek różnymi formami rozwijania umiejętności i kompetencji zawodowych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozważa możliwość realizacji w 2014 roku kolejnego kursu kwalifikacyjnego, a także zagranicznych wizyt studyjnych. Bieżące informacje na ten temat będą ukazywały się na stronie projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” www.sppw.rops.krakow.pl .

NAJWAŻNIEJSZA JEST JAKOŚĆ

Aby pomóc Beneficjentom w realizacji 8 projektów, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wyłonił firmę doradczą, która od końca sierpnia br. wspiera ich wiedzą i doświadczeniem w zakresie zarządzania projektem, sprawozdawczości i raportowania oraz zamówień publicznych.

Przez cały czas pracownicy projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” odpowiadają na pytania i wątpliwości Beneficjentów, w tym podczas spotkań wdrożeniowych i wizyt monitorujących, a także kontrolują prawidłowość realizacji projektów. Pracownicy ROPS w Krakowie weryfikują także raporty z realizacji projektów i wnioski o płatność, w związku z czym do końca grudnia 2013 roku wypłacono na realizację 8 projektów 2 827 952,07 zł. Dzięki kompleksowym działaniom staramy się zapewnić najwyższą jakość i sprawność realizacji projektów.

Zadań do realizacji w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” oraz 8 dofinansowanych projektów w 2014 roku nie brakuje, dlatego w ostatni dzień roku życzymy Beneficjentom, żeby udało się im je sprawnie zrealizować, z pożytkiem dla obecnych i przyszłych podopiecznych małopolskich DPS.


Zachęcamy do obejrzenia galerii podsumowującej 2013 rok w projekcie
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie