2014-04-18

Rozpoczęła się realizacja badania "Opiekunowie rodzinni osób starszych - problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej"

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej realizuje badanie, którego celem jest identyfikacja, charakterystyka, jak i ocena rozwiązań i sposobów, które mogą systemowo wspierać opiekunów rodzinnych osób starszych w Małopolsce.

Dane uzyskane w badaniu będą stanowić istotne wsparcie informacyjne realizacji systemu pomocy dla rodzinnych opiekunów osób starszych w Małopolsce. Stworzenie takiego systemu zaplanowano w Programie Strategicznym „Włączenie Społeczne”, stanowiącym podstawę projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w części „Region spójny społecznie”. Planuje się między innymi utworzenie „Centrów wsparcia opiekunów nieformalnych osób starszych”, określono też wstępnie zakres ich działania. Brak jest jednak danych, które by umożliwiały ocenę, które rozwiązania, w tym z katalogu planowanych, byłyby najlepsze z punktu widzenia małopolskich opiekunów, z uwzględnieniem lokalnego zróżnicowania. Realizowane badania mają tę lukę informacyjną wypełnić.

Badanie będzie realizowane w oparciu o 40 indywidualnych wywiadów z opiekunami rodzinnymi. Przeprowadzone zostaną rozmowy z pracującymi i niepracującymi opiekunami, zamieszkującymi tereny wiejskie i miejskie, ze wszystkich subregionów Małopolski. Zorganizowane zostaną także 3 panele eksperckie ze specjalistami (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz).

Ze względu na ważność przedsięwzięcia, zwracamy się do wszystkich osób i instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej o wsparcie realizacji badania poprzez informowanie lokalnych społeczności o prowadzonym przedsięwzięciu i jego rekomendację, a także, w razie nawiązanego kontaktu, współpracę z Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa, które jest wykonawcą badania.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z badaniem prosimy o kontakt z zespołem Obserwatorium: Barbara Gil-Andrzejewska bgil@rops.krakow.pl, tel. 12 661 03 00 w. 30, Joanna Sarata jsarata@rops.krakow.pl, tel. 12 661 03 00 w. 40, Małgorzata Szlązak mszlazak@rops.krakow.pl, tel. 12 661 03 00 w. 40.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie