2014-06-26

Za nami Konferencja "Zauważ mnie. Ja tutaj jestem! Specjalistyczne wsparcie dzieci uwikłanych w przemoc".

W dniu 26 czerwca 2014 r. odbyła się XII Wojewódzka Konferencja współorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, pt. „Zauważ mnie. Ja tutaj jestem! Specjalistyczne wsparcie dzieci uwikłanych w przemoc“, połączona z uroczystością wręczenia nagród w ramach V Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy“ na najlepsze działania interdyscyplinarne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podczas konferencji poruszono ptoblematykę krzywdzenia dzieci, dokonano analizy wpływu przemocy na funkcjonowanie dzieci, w tym jej wpływu na życie dorosłe. Zwrócono również uwagę na ryzyko powtarzalności zachowań destrukcyjnych. Ponadto podjeto temat specjalistycznego wsparcia dzieci uwikłanych w przemoc jako czynnika niezbędnego do znacznego zmniejszenia skutków krzywdzenia.

Podczas konferencji miała miejsce uroczystość wręczenia nagród w ramach V Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy“ na najlepsze działania interdyscyplinarne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nagrody zostały wręczone przez Pana Wojciecha Kozaka, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Panią Wiolettę Wilimską, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Pana Pawła Dzierżaka, Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Laureaci tegorocznej edycji Konkursu


888

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie