0000-00-00

Zapraszamy do udziału w konferencji: ZDROWIE PSYCHICZNE W RÓŻNORODNOŚCI FORM OPRACIA ŚRODOWISKOWEGO

04 listopada 2005 r. w godzinach 11-15.30 w Pałacu Pugetów (sala tarasowa), ul. Starowiślna 13 i 15 w Krakowie odbędzie się konferencja działaniom na rzecz rozwoju środowiskowych form wsparcia dla osób dotkniętych chorobą psychiczną.

Konferencja, adresowana do przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz władz samorządowych z całego obszaru Województwa Małopolskiego, realizowana jest w ramach Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2004 – 2008 przy finansowym udziale środków uzyskanych w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Polityki Społecznej na finansowe wspieranie programów z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa do dnia 31. 10. 2005 roku
pod numer telefonu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:
(012) 422 06 36.


PROGRAM KONFERENCJI
Środowiskowe formy wsparcia – kontekst teoretyczny
• Tworzenie i funkcjonowanie różnych form wsparcia środowiskowego – kontekst formalno – prawny (Mariusz Panek, Prezes Fundacji Leonardo)
• Charakter i specyfika chorób psychicznych oraz ich konsekwencje zdrowotne i społeczne (Ewa Dereszak – Kozanecka, psychiatra)
• Przebieg rehabilitacji społecznej osób chorych psychicznie i ich efekty (Monika Hohol, Środowiskowy Dom Samopomocy Vita)

Środowiskowe formy wsparcia w praktyce – doświadczenia, problemy, sukcesy
• Pierwsza pomoc osobom chorym psychicznie - doświadczenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie (dr Elżbieta Leśniak, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie)
• Środowiskowe Domy Samopomocy: specyfika działania; ŚDS jako środek oparcia i sukcesów życiowych; działanie klubów integracyjnych (Beata Walter, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Vita)
• Powrót – działanie Centrów Integracji Społecznej. Doświadczenia CIS w Olsztynie (Katarzyna Zbrzyzna, Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie)
• Zakłady Aktywności Zawodowej – tworzenie i funkcjonowanie (Agnieszka Lewonowska – Banach, Kierownik ZAZ U Pana Cogito)
• Perspektywa organizacji pozarządowej – działalność Fundacji Hamlet (Maryla Aleksiejew – Fundacja Hamlet)

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie