2015-03-17

"Najlepsza inwestycja w człowieka 2014" - wręczenie nagród

16 marca br. odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”, w którym projekt „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej” otrzymał wyróżnienie specjalne.

Spośród 86 zakwalifikowanych zgłoszeń, wyłoniono 6 projektów, które uzyskały tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2014”. Projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej” zdobył wyróżnienie specjalne, a tym samym ww. tytuł, statuetkę oraz dyplom. Nagrody laureatom wręczyła minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. Podczas gratulacji minister Wasiak powiedziała: Jestem przekonana, że nagrodzone projekty oraz ich twórcy dzięki swojej pracy oraz kreatywności w pełni zasługują na przyznany tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2014” i stanowić będą inspirację do dalszej zmiany otaczającej nas rzeczywistości.

W trakcie gali wręczenia nagród ROPS w Krakowie reprezentowali Rafał Barański - Zastępca Dyrektora oraz pracownicy Obserwatorium: Małgorzata Szlązak - kierownik projektu i Iwona Banasiewicz – pracownik ds. badań i analiz.

Więcej informacji na temat wczorajszej uroczystości, nagrodzonych i konkursu można znaleźć w Portalu Funduszy Europejskich.Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie