2015-03-18

Trwa rekrutacja do 14 Letniej Szkoły Wyszehradzkiej

Letnia Szkoła Wyszehradzka to międzynarodowy program obejmujący cykl dwutygodniowych szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Willa Decjusza. W tym roku Letnia Szkoła Wyszehradzka, będzie się odbywała w dniach 5-18 lipca 2015 r.

Adresatami są młodzi studenci z Czech, Węgier, Polski i Słowacji, a także ich rówieśnicy z innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat wyzwań regionalnych i globalnych, przeciwdziałanie funkcjonującym stereotypom, budowanie więzi i przyjacielskich kontaktów. W dotychczasowych edycjach Szkoły wzięło udział ponad pół tysiąca osób pochodzących z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Francji, Kirgistanu, Kosowa, Litwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowenii i Ukrainy.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu, gdzie można też aplikować do udziału w nim: http://www.visegradsummerschool.org/

Kontakt z organizatorem, e-mail: yoshi@villa.org.pl 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie