2015-03-18

Trwa rekrutacja do projektu 50+, dojrzali, potrzebni, kompetentni

Projekt skierowany jest do osób między 50 do 64 rokiem życia, nieaktywnych zawodowo i zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa. Organizatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Projekt koordynuje Stowarzyszenie Wiosna.

Do projektu można zgłosić się:

Wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.50plus.dzialaj.pl

Lub przesyłając zgłoszenie na adres rekrutacja50plus@wiosna.org.pl
Lub zgłaszając się osobiście w Biurze Projektu w Krakowie ul. Berka Joselewicza 21, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.oo do 15.oo.


Szczegółowe informacje

Ulotka 


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

50__logo

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie