2015-08-31

Seminarium z zakresu diagnozowania problemu przemocy w rodzinie

Rozpoczęły się zapisy do udziału w seminarium z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza osoby realizujące procedurę „Niebieskie Karty” do udziału w seminarium pt.:

„Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i budowanie skutecznej strategii pracy z rodziną dotkniętą przemocą”.


Seminarium realizowane będzie dla dwóch grup:

•    Grupa 1: 14 września 2015 r.

•    Grupa 2: 21 września 2015 r.


Spotkania odbywać się będą w sali 106 (I piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72 b w Krakowie, od godziny 9:00 do godziny 15:00.


Zakres tematyczny jaki zostanie poruszony podczas spotkania pozwolić ma na podniesienie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie rozpoznawania sygnałów świadczących o występowaniu przemocy w rodzinie oraz w zakresie budowania i modyfikowania planów pracy z rodziną uwikłaną w przemoc.


Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wyłącznie na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl

•    do dnia 09 września 2015 r. Grupa 1

•    do dnia 16 września 2015 r. Grupa 2.


Udział w seminarium jest bezpłatny.


O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium uczestnicy zostaną poinformowani w dniu 10 września Grupa 1 oraz w dniu 17 września Grupa 2. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w seminarium.


Regulamin udziału w seminarium

Formularz zgłoszeniowy


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie