0000-00-00

Roczny kurs dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej

pn. „ Praca socjalna z rodziną wieloproblemową” Więcej informacji w dziale  NOWE OFERTY SZKOLENIOWE
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie